Sve o unutrasnjem uzgajanju...kako i sta!!! 2 DIO

Go down

Sve o unutrasnjem uzgajanju...kako i sta!!! 2 DIO

Postaj  _SAWR_ on pet sij 14, 2011 2:03 pm

6.3. Metoda uzgoja više biljaka na manjem prostoru

Metoda se sastoji od uzgoja biljaka u malim posudama. Pogodna je za uzgoj ogranièen prostorom, vremenom ili rasvjetom. U posude 1-2 litre sadi se nekoliko sjemenki, te se tri do èetiri dana nakon klijanja ostavlja po jedna biljka u svakoj posudi, koju se nastavlja uzgajati. Biljke koje zaostaju u razvoju mièu se iz daljnjeg uzgoja. Na ovaj naèin možete uzgojiti puno više biljaka na malom prostoru, te do maksimuma iskoristiti rasvjetu koja vam je na raspolaganju. Mane su ove metode, što biljke rastu nejednoliko, pa æe biti potrebna postolja za manje biljke. Ova metoda dugo je vremena bila moj favorit. Urod biljaka zbog kratkog razdoblja uzgoja (6-9 tjedana vegetacijske faze) nije velik, ali je zadovoljavajuæi. Jasno možete biljke koje rastu brže presaditi u veæe posude i nastaviti uzgajati u drugom prostoru ako njime raspolažete.

6.4. Metoda konstantnog uzgoja

Ova metoda zahtijeva tri ureðena prostora s odgovarajuæom rasvjetom. Prvi prostor koristi se za uzgoj biljaka do 8 tjedana, drugi veæi prostor za nastavak uzgoja sljedeæih 8 tjedana i treæi za fazu cvjetanja sljedeæih 8 tjedana. Ova metoda je zasigurno san svakog growera. No, prije svega treba poèeti pa s vremenom možda san postane stvarnost.

7. MINIMALNI UVJETI ZA UZGOJ

7.1 Minimalna rasvjeta

Prije ovog obnovljenog sajta, INDOOR uzgoj, bio je namijenjen poèetnicima s minimalnim prostorom i rasvjetom za uzgoj. Investirati u rasvjetu poprilièan je trošak, no èinjenica je da samo dobra rasvjeta znaèi dobre uvijete za uzgoj. HID sustav teško je nabavljiv u Hrvatskoj, no probajte ga nabaviti preko Interneta

Dakle, minimum èini rasvjeta i prostor. Minimum svijetla na 0,5m2 je od 5000-6000 lumena.
No biljke koje rastu pri tom intenzitetu svijetlosti pokazuju tendenciju brzog rasta, no taj brzi rast je rast stabiljke, tako da biljka visoka više od 50cm ima svega 8-9 razvijenih parova listova i to nakon 6-7 tjedana uzgoja, sporedne grane ne razvijaju se do faze cvjetanja. Ako sadite u proljeæe, pa koristite Sunèevo svijetlo tokom dana, situacija se mijenja ovisno o mjestu uzgoja, na balkonu je rast daleko bolji, dok u dobro osunèanoj prostoriji (na najboljoj moguæoj poziciji) rast je recimo bolji nego pri umjetnoj rasvjeti od 6000 lumena po 0,5m2, biljke razvijaju sporedne grane.

Donji minimum trebao bi biti od 9000-10000 lumena po 0,5m2, s takvom rasvjetom dobiti èete dobre biljke. Biljke, ako koristite male floroscentne cijevi (18W) ili štedne sijalice (23W), nemojte uzgajati preko visine od 1,30m vegetativne faze. Obavezno skinite doljnje veliko lišæe od jedne treæine do polovice visine biljke kako biste omoguæili nesmetan razvoj doljnih sporednih grana. To èinite postepeno otklanjajuæi svakih par dana po dva do tri lista poslije 6 tjedana uzgoja, nikako to ne radite u fazi predcvjetanja ili ranoj fazi cvjetanja.

Naglašavam da je optimum za dobar uzgoj 12000-13000 lumena po 0,5m2. Pri korištenju malih floroscentnih cijevi ili štednih sijalica, uzgajanje ne bi trebalo iæi preko visine 1,5m (vegetacijske faze), osim ako ne instalirate dodatne lampe koje æe svoju svijetlost isijavati po donjim dijelovima biljke, što se isplati (koristite štedne sijalice od 20 ili 23W) zbog veæeg uroda. Isto vrijedi ako koristite velike floroscentne cijevi od 40W.

7.2. Minimalno vrijeme uzgoja

Minimum, kada je biljka spremna za cvjetanje je visina biljke više od 30cm, no jasno neæete je staviti u mrak pri takvoj visini. Kolièina uroda kao i kvantiteta bila bi vrlo mala. Tu visinu biljka može pri optimalnom svijetlu doseæi u vremenu od 4 do 6 tjedana razvijajuæi pri tom 10-15 parova listova. Ovisno o raspoloživom prostoru i svijetlu biljku stavite u mrak za minimalan urod tek kada bude visoka od 45-55cm s minimumom 13 dobro razvijenih parova listova. Inaèe, pri minimumu svijetla, biljka æe veæ s 6 tjedana biti vrlo visoka, pa za minimum svijetla i prostora to je i vrijeme kada èete staviti biljke u mrak.

Dobar urod možete oèekivati ako biljke stavite u mrak poslije 10-14 tjedana uzgoja pri optimalnom intenzitetu svijetlu. Jasno što dulje budete uzgajali biljke, one æe imati bolji urod. Optimalna visina biljke spremne za cvjetanje i dobar urod za normalne prostore je 1,5m.

Minimalno vrijeme cvjetanje je 7 tjedana (s razdobljem predcvjetanja). Biljka æe procvjetati ako je razdoblje mraka veæe od 12 sati. Da bi se pospješilo cvjetanje biljku se stavlja u mrak u trajanju od 13-14 sati. Kada se pojave prvi cvijetovi, biljci se smanji razdoblje mraka na 12,5-13 sati. Ako želite brže dozrijevanje cvijetova, možete je konstantno držati u fotoperiodu od 14 sati mraka. Pri takvom fotoperiodu cvijetovi æe brže dozrijevati, no biti æe manji nego ako poveæate fotoperiod na 12,5-13 sati mraka pri èemu æe dozrijevanje cvijetova trajati 8-9 tjedana. Dakle, ako ste stavili male biljke ili biljke koje ste uzgajali do 8 tjedana, onda im svakako u razdoblju cvjetanja (kada se pojave prvi cvijetovi) pružite fotoperiod od 12,5-13 sati mraka.

8. VODA, TEMPERATURA, ZRAK I VLAŽNOST ZRAKA

8.1. Voda

Voda, fluid života èini više od 80% biljke. Svi životno važni procesi u biljci zapravo, odvijaju se u prisutnosti vode. Voda osigurava vodik neophodan za stvaranje ugljikohidrata. Ona služi i kao otopina nutrienata koji struje kroz sve dijelove biljke. No, unatoè njenoj važnosti, nije toèno da biljka brže raste, ako je tlo mokro. Èinjenica je da se rast biljke usporava pri velikoj vlažnosti tla. Proces fotosinteze odvija se normalno i kad je tlo oko biljke suho. Kad biljku zalijete, ne treba je više zalijevati dok površina tla na opip nije suha.

Koliko èesto èete zalijevati i s kojom kolièinom vode ovisi o velièini biljke, velièini posude, vrsti tla, temperaturi, vlažnosti zraka, strujanju zraka i tipu biljke. No, zalijevanje je od životne važnosti za biljke.

Kad posadite sjemenku, ne smijete dopustiti da se tlo oko nje i ona sama osuši. Pazite da je do klijanje uvijek u vlažnom mediju, posebno ako se proces klijanja odvija izvan tla, što mnogi groweri èine. Ako se vlažna sjemenka jednom osuši do klijanja neæe doæi. Ako su lampe ukljuèene pazite da su dovoljno udaljene kako ne bi svojom toplinom osušile tlo oko sjemenke, no nije ih potrebno ni imati upaljene osim ako je temperatura zraka niža od 16°C.

Kad se sadnica formira, ne treba je zalijevati dok površina tla na opip nije suha. Nemojte pri zalijevanju dopustiti da se voda cijedi iz posude odnoseæi hranjive sastojke. Ako biljku sadite u veæe posude, neæe je biti potrebno zalijevati toliko èesto, kao one koje rastu u malim posudama. Manje biljke kroz svoje listove isparavaju i manje vode, tako da æe u poèetku razvoja biljke biti potrebno zalijevati jednom do dva puta u sedam dana, kasnije æe je biti potrebno zalijevati èešæe, pa i svaki dan. Znaèi biljke zalijevamo prema potrebi tek kad je tlo 2-5cm u dubinu suho.

Kad zalijevanje nije dovoljno, to se vidi po listovima biljke koji se objese. Dehidracija nije problem, èim zalijemo biljku ona æe se oporaviti u vrlo kratkom vremenu. Biljka može par dana preživjeti bez vode, no ipak nemojte dozvoliti da se to dogodi. Važno je da biljku ne držite u vodi, canabis nije moèvarna biljka. Ako pri zalijevanju voda ostane u poklopcu, izlijte je.

Koristite mlaku vodu ili vodu sobne temperature kako biste što manje stresno djelovali na biljke, zalijevajte ih u jutarnjim satima, odnosno kada im palite svijetlo. Ako koristite vodu iz vodovoda, obavezno je pustite da odstoji u otvorenoj kanti barem dva dana, kako bi klor ishlapio. Ako voda sadrži velike kolièine kalcija, prokuhajte je. Najbolje je zalijevanje kišnicom. Ako pri zalijevanju vodom koja sadrži veæe kolièine kalcija namjeravate uzgajati biljke duže vrijeme, presaðujte ih jer se tlo mineralizira i ometa razvoj biljke.

Ako je tlo uvijek mokro, a vlažnost zraka u prostoru niska, što se èesto dogaða, vrhovi listova suše se.

8.2. Temperatura

Temperatura zraka ne bi trebala biti problem. Cannabis može izdržati temperature malo iznad nule do preko 37°C. Temperatura zraka je u uskoj vezi s razvojem odnosno rastom biljke. Opæenito su vrste canabisa prilagoðene toplijim klimama, no ima i varijacija kojima odgovara umjerena klima. Najbolje su temperature u rasponu od 20-25°C. Pri tim temperaturama razvoj biljke je najbolji. Varijacije iz tropskih podruèja traže temperature od 23-28°C. Može se slobodno reæi da su temperature naših soba najpodesnije za uzgoj Canabisa.

8.3. Zrak

Zrak osigurava biljci kisik i ugljièni dioksid. Kisik joj potreban za sagorijevanje ugljikohidrata iz kojih dobiva energiju za ostale životno važne procese. Tokom fotosinteze, biljka iz atmosfere uzima CO2 potreban za stvaranje ugljikohidrata. U procesu fotosinteze biljka koristi svjetlosnu energiju za cijepanje molekula vode pri èemu se u atmosferu oslobaða kisik. U procesu disanja i fotosinteze u biljci, oslobaða se u atmosferu puno više kisika nego što ga je biljka disanjem potrošila, a iz atmosfere biljka troši više ugljiènog dioksida nego što ga disanjem proizvede.

Uzgajivaèi vani, èesto upotrebljavaju umjetno dobiven CO2 i veæi intenzitet svijetlosti da bi potakli brži razvoj biljke. intenzitet svijetlosti veæi od 13000 lumena po 0,5m2 nije potreban baš iz razloga što bi trebalo osigurati dodatne kolièine CO2.

8.4. Vlažnost

Vlažnost zraka trebala bi biti normalna. Raspon od 40-80% relativne vlažnosti zraka najviše odgovara canabisu. Prevelika vlažnost zraka usporava isparavanje vode iz biljke, proces disanja i rast biljke. Nasuprot tome, niska vlažnost zraka, potièe biljku na brzo isparavanje vode, i može se dogoditi da biljka ne uspijeva apsorbirati dovoljne kolièine vode što je dovodi do dehidracije. U suhim sobama (centralno grijanje), potrebno je staviti posude s vodom koja æe polako isparavati i vlažiti zrak. U vlažnim prostorima nužno je provjetravanje odnosno ventiliranje. U svakom sluèaju provjetrite prostor u kojem uzgajate biljke barem jednom dnevno.

9. UZGAJIVAÈKE TEHNIKE

9.1. Prorjeðivanje

Prorjeðivanje je nužno kada u posudu sijete nekoliko sjemenki. U jednoj posudi ne biste trebali uzgajati više od tri biljke i to samo ako koristite velike posude (vidi metode uzgoja). Prorjeðivanje se vrši kada su biljke u treæem do petom tjednu uzgoja. ostavljajte samo biljke koje vam izgledaju zelene i zdrave bez razvojnih nedostataka. Normalno je posaditi tri sjemenke u posudu èak i ako u njoj namjeravate uzgajati samo jednu biljku. Biljke koje ne želite uzgajati ne èupajte, veæ ih samo odrežite pri dnu stabljike, a korijen ostavite u posudi. Biljke koje ste odrezali osušite, to æe vam biti prvi dodir s vlastito uzgojenim kanabisom s kojim se sigurno neæete baš napljugati.

9.2. Presaðivanje

Presaðivanje je jednostavno ako se služite plastiènim cilindriènim posudama. Opæenito, zahvalnije je biljke poèeti uzgajati u manjim posudama, a kada one potpuno ispune prostor posude svojim korijenom presaðuju se u za broj do dva veæu posudu. Presaðivanje je korisno iz više razloga, s vremenom u posudi se nakupi previše minerala iz vode koji otežavaju apsorpciju vode i nutrienata, isto tako kalcij u veæim kolièinama uèini tlo previše lužnatim. Znaèi primijetili ste da je vaša biljka ispunila prostor posude. Da biste je presadili prije je dobro zalijte, pustite da se višak vode ocijedi. Uhvatite rukom stabljiku pri dnu, a drugom primite posudu i potežite lagano u razlièitim smjerovima. Biljka bi trebala sama ispasti iz posude, no može se dogoditi da se korijen biljke uhvatio za površinu posude (ako je posuda od keramike). Ako se to dogodilo s nožem proðite po rubu posude kako biste odvojili korijenje. Isto tako može se dogoditi da se korijenje probije kroz otvore za drenažu. U tom sluèaju vratite ih u posudu pomoæu prsta ili olovke. Kad biljku presaðujete u veæu posudu radite to pažljivo kako ne biste oštetili korijenje. Na dno posude stavite sloj kamenèiæa ili kuglica za drenažu, zatim sloj zemlje. Biljku smjestite u centar posude i žlicom dodajte zemlju oko rubova. povremeno pritisnite zemlju dlanom da se slegne. Ne smijete biljku zakopavati u dublju razinu nego kojoj je rasla prije. Sada dobro zalijte i prema potrebi dodajte još zemlje.

Presaðivanje se radi samo u fazi vegetaciji! cheers bounce cheers bounce cheers
avatar
_SAWR_

Broj komentara : 28
Reputation : 2
Join date : 10.01.2011

Korisnički profil

[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.